Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek
A media.minositettkonyvelok.hu honlapon található tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a Minősített Könyvelők Egyesülete (továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik. Ez alól kivételt képeznek azok az alkotások, melyek alatt más szerző került, webes hivatkozással feltüntetésre. Ez esetben a további felhasználás kizárólag a feltüntetett forrás Jogtulajdonosának beleegyezésével lehet.

A felhasználáshoz (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egészben vagy részletekben történő többszörözés, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás eseteit, továbbá bármilyen olyan felhasználást, aminek keretében) a Jogtulajdonos kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Minősített Könyvelők Egyesülete által üzemeltetett, http://media.minositettkonyvelok.hu URL alatt elérhető weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
A Minősített Könyvelők Egyesülete fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a http://media.minositettkonyvelok.hu oldalra történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. Szolgáltató elérhetőségei, adatai Cégnév: Minősített Könyvelők Egyesülete
Székhely: 2030 Érd, Angyalka utca 1/A B.lh. 2/7.
E-mail: info@minke.hu Telefon: 06302879384 (nem emelt díjas)
Kapcsolattartó: Harkai István, Nyilvántartási szám: 13-02-0005866 Eljáró bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Adószám: 18032358-2-13
Bank: K&H Bank Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Bankszámlaszám: 10403136-50526570-55811004 K&H Bank BIC (SWIFT)
1. Alkalmazási felület, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai 1.1 A jelen oldal, amelyre Ön most regisztrál a Minősített Könyvelők Egyesülete (továbbiakban Szolgáltató) tulajdona illetve kizárólagos felhasználási jogosultja. A Szolgáltató a felhasználási feltételeknek megfelelően (továbbiakban “Felhasználási szabályok és feltételek”) bocsátja az Ön rendelkezésére az ajánlatát. A http://media.minositettkonyvelok.hu oldalra belépéssel és bármely szolgáltatás felhasználásával Ön beleegyezését adja mindazon jogokat és kötelezettségeket illetően, amelyek Önre hárulnak a Felhasználási Szabályok és feltételek értelmében. A Felhasználási szabályokra és feltételekre vonatkozó egyezmény hiányában a Szolgáltató megtagadja bármely szolgáltatásának a rendelkezésre bocsátását.
1.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben megváltoztathassa a Felhasználási szabályokat és feltételeket. Ilyen esetben a Szolgáltató értesíteni fogja a felhasználóit a létrejött módosításokat illetően, valamint, hogy ezek a felhasználók által elfogadottnak lesznek tekintve, amennyiben nem érkezik kifogásolás az értesítéstől számított 15 nap leforgása alatt, vagy amint újra használja a szolgáltatásokat. A Felhasználási szabályok és feltételek módosításairól értesítve lesznek.
2. Regisztráció, részvételi feltételek, jogi előírások
2.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak olyan felhasználóknak áll jogukban adatokat rendelkezésre bocsátani a rendszer részére, akik teljes gyakorlati jog és cselekvőképességgel rendelkeznek vagy akik meghatalmazott törvényes képviselőik belegyezésével járnak el.
2.2 Az adatok megadásakor vagy a regisztrációkor és ezt követően, amikor ez szükséges, a Felhasználó köteles valós, pontos és teljes adatokat szolgáltatni az oldal feltételeinek megfelelően az oldal szolgáltatásaihoz. Regisztrációt igénylő szolgáltatás esetén megelőzően regisztrálni szükséges. A regisztrációt követően a Szolgáltató e-mailben közölni fogja a Felhasználói fiók jelszavát.
2.3 Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi előírásokat (pl. visszaigazolási email, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai) a Felhasználó által megadott email címre küldhetjük. Ezek kézbesítettnek tekintendőek (vélelem), ha a postafiók normális működési feltételei mellett elérhetőek az email postafiók szolgáltatás keretén belül. A felhasználói fiók nem átruházható vagy örökölhető.
3. A felhasználói fiók lezárása, blokkolása
3.1 A Felhasználó fiókját illetve az oldal szolgáltatásait a Szolgáltató bármikor lezárhatja, amennyiben Felhasználó nem megfelelő módon használja azt, az oldal működésére káros tevékenységet végez, vagy olyan tartalomhoz próbál hozzáférni, amelyhez nincs jogosultsága. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törölni fog minden a lezárandó fiókban elmentett adatot.
3.2 Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatónak saját belátása szerint jogában áll törölni a jelszót, a felhasználói fiókot (vagy azok egy részét, illetve annak bizonyos tartalmait) és bármilyen más a Felhasználó által közzétett anyag tartalmát, valamint korlátozhatja a felhasználók által történő Szolgáltató szolgáltatásainak bármilyen más formájú használatát. Ilyen eset akkor léphet fel, hogy ha a Felhasználási szabályok és feltételek bizonyos cikkelyei meg lettek sértve vagy ennek alapgondolatai nem lettek betartva.
3.3 Ön egyetért, hogy a Szolgáltató bármely szolgáltatásához való hozzáférés megszakítása a Felhasználási szabályok és feltételeknek megfelelően történik és nem igényel semmilyen előzetes értesítést. A Szolgáltatónak jogában áll blokkolni vagy törölni a felhasználói fiókot és minden hozzátartozó információt illetve adatot, és/vagy blokkolhatja a hozzáférést ilyen adatokhoz vagy az ajánlatához.
3.4 A Felhasználó a felhasználói fiókja törlése esetén csakis az előzetes írásos és világos beleegyezésünk után lesz újra hozzáférhetősége ajánlatainkhoz. Nem segíthet olyan felhasználónak az ajánlatokhoz való hozzáféréshez, akinek a felhasználói fiókja törölve vagy blokkolva lett, még a saját felhasználói fiókján keresztül vagy annak segítségével sem.
3.5 A Felhasználói kötelezettségei a felhasználói fiók törlése után is érvényesek, amíg azok betartásához a Szolgáltatónak bármilyen jogi érdeke fűződik. Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és jelen szerződési feltételeket kifejezetten erre tekintettel fogadja el.
4. A felhasználó általános kötelezettségei 4.1 A felhasználónak kötelessége tenni arról, hogy a http://media.minositettkonyvelok.hu webhelyen megnyitott fiókot csak saját maga használja, és ennek érdekében pedig köteles jelszavát titokban tartani.
4.2 A Felhasználó korlátlanul felelős minden a felhasználói fiókján keresztül végrehajtott tevékenységért. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik személynek, pl. egy kiskorúnak, a nevelésre jogosult felnőttek beleegyezése nélkül engedélyezte a fiókja használatát, a Felhasználó felel ezen felhasználó minden tevékenységéért, a hozzáférés ellenőrzéséért és az ajánlat ezen felhasználó által való felhasználásáért, valamint az ajánlattal való visszaélés esetében bármilyen következményért.
4.3 A Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót ha a jelszava vagy a felhasználói fiókja bármilyen jogtalan felhasználásáról, valamint a biztonsági rendelkezések bármilyen más fajta megszegéséről. A Felhasználó felelős a felhasználói fiókkal történő bármilyen visszaélésért, amelyet az ehhez való hozzáférés/felhasználás okozott.

4.4 Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum vagy más arra alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
4.5 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Felhasználó adatait, beleértve az önéit is, az Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Szolgáltató rendszerébe integrálja, valamint az így jelen Felhasználótól és más Felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Szolgáltató Weboldalán.
4.6 A Felhasználó saját költségére szerzi be azokat a technikai eszközöket, amelyek a media.minositettkonyvelok.hu használatához szükségesek (pl. internetcsatlakozás, mobilhálózatra való csatlakozás).
4.7 A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen olyat nem tesz, ami befolyásolja vagy befolyásolhatja a Szolgáltató szolgáltatásainak a működését (pl. software vagy más szkriptek
4.8 A Felhasználónak nincs joga felhasználni vagy használatra ajánlani a Szolgáltató ajánlatát vagy annak részeit, az ajánlott szolgáltatásokat vagy az ezekhez való hozzáférést nincs joga kereskedelmi célokra felhasználni, függetlenül a felhasználás módjától (pl. másolás, eladás, bérbe adás vagy más egyéni vagy idegen kereskedelmi célok).
5. Egyéb jogok és kötelezettségek 5.1 Szoftverhasználati engedély
Az ebben a szerződésben foglaltak alapján az oldalon található videó anyagokat lejátszhatja, de kizárólag saját megtekintés céljára. Amennyiben ön azt szeretné, hogy (egy cégen vagy intézményen belül) több számítógépen több személy használhassa a szoftvert, vásárolja meg a videót a megfelelő áron a cégek / intézmények számára érvényes licencszerződéssel együtt. A video termék vonatkozásában Ön a jelen szerződési feltételekben meghatározott terjedelmű – és megszorító módon értelmezendő – felhasználási jogosultságot szerez , de a video anyag tulajdonjoga illetve amennyiben a tulajdonjog a Szolgáltatóval kötött (viszonteladói) szerződés alapján mást illet meg a kizárólagos felhasználási jog a Szolgáltatót illeti meg és minden egyéb jogot fenntart. Jelen szerződés semmiképpen nem jelent tulajdonjog vagy kizárólagos felhasználási jog átruházást.
5.2 Korlátozott használat
Ön nem használhatja, másolhatja vagy módosíthatja a video terméket, vagy annak másolatát, egészben vagy részben, kivéve csak az ebben a szerződésben kifejezetten engedélyezett módon. Nem kölcsönözheti, nem adhatja el (viszonteladás), és nem teheti interneten vagy másképpen mások számára elérhetővé a terméket.
5.3 Garancia
Online videók esetén Szolgáltató a videók elérhetőségét korlátlan ideig, éves szinten 99%-os rendelkezésre állással garantálja, amelybe nem számítanak bele az előre bejelentett karbantartások és vis maior események miatti szolgáltatás kiesések.
5.4 Érvényességi határidő
Az online termékre a használati licenc visszavonásig érvényes, viszont a Szolgáltató külön értesítés nélkül azonnal megszünteti, mihelyst Ön azt nem az előírásoknak megfelelően használja.
5.5 A felelősség korlátozása
A Szolgáltató semmilyen esetben sem tehető felelőssé a termék használatával kapcsolatban Önnek vagy másnak okozott közvetlen vagy közvetett kárért, sérülésért, profit vagy ügyfelek elvesztéséért, adatvesztésért, számítógép sérülésért, vagy bármilyen más kárért. A Szolgáltató bárminemű teljes anyagi felelőssége nem haladhatja meg az Ön által a termékért fizetett összeget
5.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tartalmak azonnali visszautasítására, blokkolására, törlésére az indok közlése nélkül, vagy adott esetben az ajánlat más helyen történő közzétételére.
5.8 Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval, szemben ki nem egyenlített tartozása van, a Szolgáltató eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult a tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, folyamatos megrendelés esetén a Felhasználó részére történő szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, illetve a már létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani.
5.9. Online videókra vonatkozó rendelkezések Felhasználó elfogadja, hogy szolgáltató az online videókat a media.minositettkonyvelok.hu weboldalon teszi elérhetővé számára, fizikai termék (pl. DVD) nélkül. Az online videók megtekintéséhez regisztráció szükséges a vásárlás után vagy előtt. A megvásárolt online videók időbeni korlátozás nélkül elérhetőek, de csak megnézhetőek, nem letölthetőek. Az online videók megnézéséhez állandó internetkapcsolat. A videó(k) vásárlása esetén nincs szállítási költség, valamint minden esetben elektronikus számla kerül kiállításra és utánvétes fizetésre nincs mód. Felhasználó ezt a vásárlással elfogadja.
Felhasználó ezt a vásárlással elfogadja.
5-10. Hibás teljesítési vélelem határideje 12 hónap. Felhasználónak 12 hónap áll rendelkezésre, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, azaz a egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba esetén a Felhasználónak a hiba tényét kell csak közölnie, és a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett, azaz, hogy nem volt rejtett hiba.
6. A szerzői jogok és a megszegésükre vonatkozó utalások 6.1 A Szolgáltató tiszteletben tartja harmadik személyek intellektuális tulajdonait és felkéri felhasználóit, hogy ők is ezt tegyék.
6.2 Szolgáltató felkéri a Felhasználókat, hogy értesítsék a jelen Felhasználási feltételek és szabályzat nem megengedett tartalmak általi bármilyen megszegéséről.
6.3 A Szolgáltató a kifejezetten átengedett jogokon túl minden jogot a maga számára tart fenn. Felhasználó tudomásul veszi, hogy videók tulajdonjoga tekintetében jogátruházás nem jön létre. A Felhasználónak tilos a videókat a megengedett kereteken túl használni, videókat másolni, módosítani, megrongálni, róluk átdolgozást létrehozni és a kódot kideríteni, semmilyen videót eladni, átadni, erre vonatkozó allicenszeket kiadni vagy bármilyen más a videóra vonatkozó jogokat továbbítani vagy jogokról bármit is állítani. A Felhasználó a megvásárolt videókat kizárólag saját számítógépen tekintheti meg azon változtatásokat nem eszközölhet így különösen de nem kizárólagosan a Szolgáltatóra utaló logót és egyéb vizuális elemeket nem távolíthatja el vagy takarhatja el.
7. Az adatok védelme Az adatok védelmére vonatkozóan megkérjük, hogy olvassa el a weboldalunkon található, adatkezelési tájékoztatót.
8. Garanciavállalásból való kizárás, linkek
8.1 A Szolgáltató szolgáltatásait az általa helyesnek vélt formában kínálja, azzal a kikötéssel, hogy ezeket bármikor megszakíthatja vagy beszüntetheti. A Felhasználó a Szolgáltató ajánlatát saját felelősségére használja. Ez főként a szolgáltatásaink által nyújtott további használatára vonatkozik. A Felhasználó saját maga felelős a számítógépes rendszerén vagy további elektromos készülékei alkalmazása közben bekövetkezett esedékes károkért, amelyekkel a Felhasználó adatveszteségeket vagy egyéb károkat, beleértve harmadik személyek kárát is, okozza.
8.2 A Szolgáltató egyetlen Felhasználónak és senki másnak sem garantálja, hogy az ajánlata a Felhasználó igényeinek megfelel és, hogy működés közben időnként nem léphetnek fel megszakítások, késések valamint, hogy teljesen biztonságos és hibátlan. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát az eredményekért, amelyek az ajánlat felhasználásából származnak, illetve az ajánlaton keresztül kapható információk helyességére és hitelességére vonatkozóan. A Szolgáltató nem vállal garanciát arra, hogy az ajánlatban használt hardware-ek és szoftverek kifogástalanul működnek vagy, hogy az esetleges hardware és szoftver hibákat javítani fogja, és nem felel azokért a károkért, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak felhasználása vagy annak használhatatlansága során keletkeznek, beleértve az adatvesztést vagy adatmegrongálást. A Szolgáltató nem felel a a szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos költségekért, kapott üzenetekért vagy más üzletekért, valamint a Felhasználók által megadott információk vagy adatok módosulásáért, vagy amelyek bármilyen más módon jelennek meg a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosan.
9. Kártérítési felelősség és ennek korlátozása 9.1 A Szolgáltató elleni kártérítési igények a jogcímtől függetlenül ki vannak zárva, kivéve ha a Szolgáltató törvényes képviselői vagy kisegítő asszisztensei szándékosan vagy felületesen elővigyázatlanul cselekedtek. A Szolgáltató a csekély elővigyázatlanságokért csak akkor vállal felelősséget, ha a Szolgáltató, annak törvényes képviselői vagy vezető beosztásban levő alkalmazottjai, illetve kisegítő asszisztensei lényeges, szerződésbe belefoglalt kötelezettségeket sértettek meg.
9.2 Az előbbi kártérítési felelősség korlátozása nem vonatkozik kártérítési igényekre abban az esetben, ha ezek életvesztésből, testi sérülésből, egészségügyi problémából vagy minőségi garancia vállalásából, illetve a Szolgáltató által rosszhiszeműen elhallgatott hiányokból származnak.
9.3 Amennyiben a Szolgáltatóra az 1. pont alapján csekély elővigyázatlanságért kártérítési felelősség lett kiróva, a kártérítési igény a szerződésben fellelhető, meghatározott kárra korlátozódik.
9.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ellen emelt kártérítési követelések az igénylésük után 12 hónappal elévülnek, kivéve ha egy nem engedélyezett vagy szándékos cselekedetre alapulnak.
9.5 Amennyiben a Szolgáltató kártérítésre vonatkozó felelőssége ki van zárva, ez a Szolgáltatóval együttműködő cégekre is vonatkozik, valamint a Szolgáltató alkalmazottai, munkavállalói, munkatársai, helyettesítői és kisegítő asszisztensei és/vagy a Szolgáltatóval együttműködő cégek és ezek alkalmazottainak és közreműködőinek személyes kártérítési felelősségére is.
10. Kártérítési felelősség alól való mentesítés
A Felhasználó kijelenti, hogy nem lesznek követelései a Szolgáltatóval, a Szolgáltatóval együttműködő cégekkel, valamint a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltatóval együttműködő cégek alkalmazottaival, munkavállalóival, munkatársaival, helyettesítőivel, üzlettársaival és kisegítő asszisztenseivel szemben, bármilyen természetű követelésekről és igényekről is legyen szó, és egyetért, hogy az első igényléstől számítva mentesíti és kártalannak nyilvánítja őket, amelyeket harmadik személyek olyan tartalmak végett emelnek, amelyeket a Felhasználó jogellenesen, közzétesz és/vagy továbbít, valamint amelyeket a Felhasználó ajánlatunk használatával vagy a jelen Felhasználási feltételek és szabályok megszegésével vagy harmadik személyek jogai megszegésével tesz. Mindezen kötelezettségvállalás kiterjed az ennek megfelelő ügyvédi és bírósági és egyéb érdekérvényesítési költségeket is.
11. A szerzői jogok védelme és a licencia mértéke
11.1 A Szolgáltató a kifejezetten átengedett jogokon túl minden jogot a maga számára tart fenn. Felhasználó tudomásul veszi, hogy videók tulajdonjoga tekintetében jogátruházás nem jön létre. A Felhasználónak tilos a Szolgáltató a videókat a megengedett kereteken túl használni, videókat másolni, módosítani, megrongálni, róluk átdolgozást létrehozni és a kódot kideríteni, semmilyen videót eladni, átadni, erre vonatkozó allicenszeket kiadni vagy bármilyen más a videóra vonatkozó jogokat továbbítani vagy jogokról bármit is állítani.
11.2 Szóbeli megállapodások nem érvényesek. A szerződés feltételeinek a megváltoztatására írásbeliségre van szükség (nem feltétlenül szükséges hozzá a Felhasználó aláírása). Ez érvényes ennek a szövegzáradéknak az érvénytelenítésére vagy változtatására is.
11.3 Amennyiben egyes szerződési megállapodások teljesen vagy részben hatálytalanok vagy azzá válnak, a szerződés többi része hatályos marad. Egy ilyen hatálytalanság esetén a szerződő felek a hatálytalan szabályzathoz pénzügyileg viszonylag hasonló jogilag érvényes helyettesítő szabályzathoz tartják magukat. Ugyanez érvényes a szabályzatban bekövetkezett hiányosság esetén is.
12. A szerződés időtartama, megszűnése
A szerződés határozatlan időre szól. A szerződés megszűnik – a teljesítéssel, – a felek általi közös megegyezéssel, – rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal. Rendkívüli felmondásra vétkes szerződésszegés esetén van lehetőség A rendkívüli felmondást ajánlott tértivevényes levélben vagy e-mailben kell a másik félnek megküldeni. Amennyiben a szerződés Szolgáltató által kerül megszüntetésre rendkívüli felmondással a teljesítés bármely szakaszában, Felhasználó köteles a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra és a Szolgáltató kárait megtéríteni. A rendszerben rögzített hirdetésnek Felhasználó által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Felhasználó nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.
Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, illetve igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor megállapítja hogy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Felhasználó egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, ha a Felhasználó jelentősen megsérti a fenti ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá ha: a. a Felhasználó nem megfelelően kezeli az a Szolgáltatás során szerzett adatokat, b. a Felhasználó megszegi a kapcsolatfelvétel szabályait, c. a Felhasználó a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a szolgáltatások használatát harmadik személynek, d. a Felhasználó az ÁSZF-be, vagy a jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít.
13. Panaszkezelés Szolgáltató mindig etikusan, törvényesen, Felhasználó érdekeit szem előtt tartva jár el. Az ennek ellenére mégis fellépő problémákat, panaszokat Felhasználó írásban, emailben, telefonon jelezheti:
Levelezési cím: Minősített Könyvelők Egyesülete, 2030 Érd, Angyalka utca 1/A B.lh. 2/7.
E-mail: info@minke.hu
Telefon: 06302879384 (nem emelt díjas)
14. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Felhasználó megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja Szolgáltatóhoz. Felhasználó megrendelése akkor lép életbe, ha a megrendelését Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja. A media.minositettkonyvelok.hu üzemeltetője, vagyis a Minősített Könyvelők Egyesülete. és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!
15. Termékkínálat
A media.minositettkonyvelok.hu webáruházban könyvelőknek szóló szakmai videókat találsz, különböző témakörökben.
A videókat kizárólag online formában vásárolhatod meg. Az online megnézhető videókat a weboldalunkon (media.minositettkonyvelok.hu) nézheted meg a videókat, bejelentkezés után, vagyis ingyenes regisztráció szükséges a vásárlás után. A megvásárolt online videók korlátlan ideig megnézhetőek weboldalunkon. Az online videók állandó internetkapcsolat szükséges. A megvásárolható online videó(k) vásárlása esetén nincs szállítási költség, valamint ez esetben elektronikus számla kerül kiállításra és fizetni utánvéttel értelemszerűen nem tudsz (hiszen nem kerül postázásra semmi).
16. A megrendelt online, vagyis weboldalunkon megnézhető videóink minden olyan operációs rendszeren lejátszhatóak, amelyhez elérhető a Flash lejátszó. Ezen rendszerek közé tartozik a Windows, Linux, Mac OS X.
17. A megrendelés folyamata A megrendeléshez regisztrálni nem szükséges.
Az áruházban található termékek között valamely bal oldalon található (“Videó kategóriák”) kategóriát választva böngészhetsz. Az egyes kategóriákban megtekintheted a termékek leírását, árát, tulajdonságait és egyebeket. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheted. Ez esetben vagy a kosár oldalra kerülsz azonnal, vagy a weboldal jobb oldalán jelennek meg a kosárban lévő termékek. Lehetőség van keresésre is. Keresés esetén, ha valamely termék megfelel a keresési feltételnek, akkor a rendszer megjeleníti és a termék nevére kattintva megtekintheted a termék leírását, árát, tulajdonságait és egyebeket. A kosár tartalmát a jobb oldali “Kosár” feliratú dobozban lévő “megrendelem” kattintva tekintheted meg. Itt módosíthatod azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kívánsz megrendelni, illetve törölheted az adott terméket, vagy más termékeket tehetsz bele. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha meg szeretnéd rendelni, akkor kattints a “tovább a következő lépésre” gombra. A következő oldalon lehetőséged, valamint megadhatsz eltérő számlázási címet is. Az adatok megadása után kattints a kattints a “tovább a következő lépésre” gombra. A következő oldalon egy összesítést látsz a megrendelésre kerülő termékekről. Itt lehetőséged nyílik az adatok módosítására is, a “módosítás” linkekre kattintva. Ha a megadott adatokat helyesnek találod, akkor a “megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldheted a megrendelésed. A leadott megrendelésről emailben automatikusan visszaigazolást küldünk 48 órán belül, ha nem megfelelő valamely adat, vagy a megrendelésedet le szeretnéd mondani, akkor egy válasz emailben, vagy telefonon megteheted. Amennyiben ez nem történik meg, úgy mentesülsz az ajánlati kötöttséged alól.
19. Adatvédelmi elveink
A media.minositettkonyvelok.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
A Minősített Könyvelők Egyesülete (székhelye: 2030 Érd, Angyalka utca 1/A B.lh. 2/7.), a továbbiakban Szolgáltató, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A http://media.minositettkonyvelok.hu címen megtalálható portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.minositettkonyvelok.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.
A http://media.minositettkonyvelok.hu honlap html kódja a Szolgáltatól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: http://www.google.com/analytics Adatbázis
A http://media.minositettkonyvelok.hu szolgáltatásai adatok megadásához kötöttek. Adatok megadása nélkül aktív tevékenységre a portálon nincs lehetőség. A szolgáltató a felhasználói adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és az eladók esetében a bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. A felhasználónak lehetősége van megadnia – a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából – bankszámlaszámát, valamint a számlázás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet.
20. Az ÁSZF közlése és hatálya A jelen ÁSZF 2020.01.01. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban, az esetleges módosításokról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 1 (egy) hónappal hivatalos értesítést küld a Felhasználó részére. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldal Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) menüpontja alatt közzétételre kerül.